Android TV Box Mecool BB2 Pro – RAM 3GB, Android 6.0, hỗ trợ 4K

Android TV Box Mecool BB2 Pro – RAM 3GB, Android 6.0, hỗ trợ 4K Mecool BB2 Pro là phiên bản nâng cấp của Mecool BB2 có những đặc điểm mạnh mẽ … Continue reading Android TV Box Mecool BB2 Pro – RAM 3GB, Android 6.0, hỗ trợ 4K