Hộp TV Alfawise H96 Mini chạy chip Amlogic T962E

Hộp TV Alfawise H96 Mini chạy chip Amlogic T962E H96 Mini – Hộp Android TV mới của thương hiệu Alfawise được cung cấp bởi Amlogic T962E. SoC Amlogic T962 hỗ trợ UHD 4K … Continue reading Hộp TV Alfawise H96 Mini chạy chip Amlogic T962E