Malware Hummingbad – Mã độc đến từ Trung Quốc

Malware Hummingbad – Một mã độc hại to từ Trung Quốc was lây nhiễm cho spaces 10 triệu thiết bị Android, giúp cho users made ​​it thu về số tiền quảng cáo 300.000 USD / tháng.

Phần mềm độc hại xâm nhập this all devices Android bằng cách sử dụng rootkit to occupy quyền root. Malware This has been detected from tháng 2 vừa qua bởi hãng bảo mật Check Point , then found ra nguồn gốc from a công ty quảng cáo tại Trung Quốc called Yingmob. Công ty this Recent are has been detected đứng sau phần mềm độc hại Yispecter trên hệ điều hành iOS.

Check Point cho biết thêm đây is one hình thức “tự chi trả” of the công ty quảng cáo lợi dụng phần mềm độc hại to have số liệu người dùng giả.

Liệu Android TV Box may bị dính chàm? Các bạn xem chi tiết tại đây:

Mã độc từ Trung Quốc xâm nhập vào than 10 triệu thiết bị Android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *